Välkommen!
När du behöver en kompetent, erfaren och effektiv elektriker i Malmö så är du varmt välkommen till oss. Vi har för ambition att alltid möta de höga krav som sätts på elektriker av såväl kunderna som av marknaden som helhet – vårt namn är en direkt reflektion av vår verksamhet. Vi på PG Elservice i Malmö arbetar snabbt, effektivt och resultatinriktat.

Elektriker

En elektriker är, i likhet med byggarbetare, målare och VVS-montörer, en hantverkare med förankring i bygg- och underhållsbranschen. Elektriker arbetar med att installera elektriska installationer, reparera fallerande elektriska anläggningar och erbjuda service av de elinstallationer som redan finns i en byggnad.

Elektricitet

Elektricitet är idag en bekvämlighet vi tar för given, vi använder el till mängder av vardagliga saker och om det någon gång blir strömavbrott så står många av oss handfallna, ja i nästan förnärmade av den enorma förlusten. För bara hundra år sedan var el en lyxvara, något endast välbeställda hade råd med och något man reflekterade över som en form av mirakelvara.

En fara

För en oinvigd kan elektricitet snabbt bli livsfarligt, så stor aktsamhet ska alltid vidtas när man hanterar el – är man det minsta osäker på hur man ska hantera sin el så bör man rådfråga eller anlita en elektriker. Bara för att elektricitet är lättillgängligt så betyder det inte att det är mindre farligt idag än det var för ett drygt sekel sedan då varan normaliserades.

Vad gör en elektriker?

Det finns lite olika nischer man kan satsa på som elektriker:

Installationselektriker – den som till största del för in elektricitet i nybyggnationer. Serviceelektriker – den som erbjuder service av redan etablerade elinstallationer. Industrielektriker – den som mestadels arbetar med ström på fabriker och inom annan industriverksamhet. Svagströmselektriker – den som lägger fokus på att arbeta med elektricitet i anknytning till datorer, telefoni, larm och passagesystem. En elektriker måste inte nischa in sig i en specifik roll utan kan erbjuda ett brett spann av elassocierade tjänster – som vi på PG Elservice i Malmö gör.

Spara el

Det här med att man ska spara på strömmen, som de flesta av oss matats med sedan barnsben, är viktigt ur många aspekter. Dels är slöseri med elektricitet dåligt för den egna ekonomin eftersom el är dyrt, det säger sig självt. Ändå är detta faktum inte motiverande nog för alla, eftersom många inte riktigt kopplar hur mycket pengar som faktiskt finns att spara i att vara återhållsam med elektriciteten. En annan, kanske ännu viktigare, aspekt är miljön. Att spara på naturens tillgångar är ett av de viktigaste ställningstagandena man kan göra för en hållbar framtid. Det är viktigt att vi vänjer oss vid att släcka lampor som inte behöver stå tända, och stänga av våra datorer när vi vet att vi inte ska använda dem igen på en bra stund. Framför allt är det viktigt att vi lär våra barn detta. Ansvaret för elbesparing hos företagen är ännu större. PG Elservice i Malmö ger gärna råd rörande strömbesparing.