Nyinstallation

Allt som rör elektricitet ställer stora krav på den som ansvarar för den, i synnerhet när det rör nyinstallationer. När man bygger nytt, eller drar in ny elektricitet i en redan etablerad byggnad, så avser man att denna installation ska hålla för många år framöver – utan att gå sönder eller orsaka andra problem. Kraven på välgjorda elinstallationer är hög i en tid då sämre kvalitet lätt går att hitta för småpengar, men bristande och slarvigt genomförda nyinstallationer kan bli dyrköpta historier i slutändan – och ibland får man betala med sin egen hälsa.

PG Elservice är en elektriker med fokus på kvalitet, det är så man i längden gör sig ett namn som en pålitlig och kompetent elektriker i det område man verkar. Våra nyinstallationer dras med stor precision och vi använder bara produkter av erkänd kvalitet.

Service

All elektricitet behöver ses över någon gång och vi på PG Elservice åtar oss gärna ansvaret för att serva dina elektriska anläggningar och installationer. Vi är noggranna i vårt arbete, men också effektiva.

Reparationer

När en elrelaterad apparat eller installation går sönder så kan den ofta lagas. Det krävs dock i regel en elektriker för att reparationen ska bli gjord på säkert, prydligt och fackmannamässigt vis. Vi välkomnar alla som behöver hjälp med trasig elektricitet.

Svagström

Elektronik är ett samlingsnamn du säkert har hört. Att vara elektronikintresserad handlar dock ganska sällan om att intressera sig för hur elektriska apparater fungerar – det intresset är förbehållet oss elektriker och enstaka nördar. Vi ser till att dina elektroniska apparater – som TV:n, datorn, spisen och larmsystemet – fungerar som de ska och får du problem är det bara att höra av dig till oss.

Varmt välkommen till oss på PG Elservice i Malmö.